تا نگاه می کنی وقت رفتن است

منتشر شده در تاریخ : دسته بندی :

...
حرفهای ما هنوز ناتمام
تا نگاه می کنی وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی
پیش از آنکه با خبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود
آی...
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان چقدر زود دیر می شود

قیصر امین پور (تولد: ۱۳۳۸ - مرگ: ۱۳۸۶)

- آخرین عکسهای خبرگزاری مهر از زنده یاد قیصر امین پور